Müşterini Tanı (KYC) Politikası

Tomya Teknoloji Anonim Şirketi (kısaca “Tomya” olarak anılacaktır.) olarak, müşterilerimizin hesap güvenliğine önem vermekteyiz. Müşteri tanı politikası (KYC) ile müşterilerin kimliğini belirlemeyi, kara para aklamayı değerlendirmeyi, riskli müşterileri ölçmeyi ve müşteri faaliyetlerini izlemeyi amaçlamaktayız.

KYC politikası uygulamasının; suç eylemleriyle mücadele etmek, yatırımcıların varlıklarının güvenliğini sağlamak, yasal ve vergi sorunlarından kaçınmak ve bankalar ile güvenilir bir ilişiki kurmak gibi başlıca avantajları bulunmaktadır.

Müşterini tanı politikasının temel amacı ise; risk temelli bir yaklaşımla Tomya Teknoloji Anonim Şirketi bünyesindeki müşterileri, işlemleri ve hizmetleri değerlendirerek riski azaltmak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında çalışanların bilinçlendirilmesi ve bilgi edinilmesi ve bu kapsamda Şirket’in faaliyetlerini 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkında kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi hakkında kanun başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat uyarınca gerçekleştirdiğinin müşterilere bildirilmesidir.

Tomya’nın uygulamış olduğu KYC politikası doğrultusunda, kimlik bilgileri üyelik aşamasında NVİ sisteminden doğrulanan, e-posta adresini ve telefon numarasını doğrulamış kullanıcı hesapları itibarı para ve kripto para yatırımları yapabilecek ve alım-satım işlemlerini gerçekleştirebilir. İtibari para ve kripto para çekimleri için Tomya’nın belirlemiş olduğu KYC prosedürlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

KYC Politikası kapsamında, Şirket faaliyetlerine halel gelmemesi amacıyla haklarında tanıma politikası işletilen müşteriler, www.tomya.com adresinden erişilen platforma üye olan ve Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanan ve karşılığında işbu KYC Politikası’ndaki hususları kabul eden gerçek kişiyi ifade etmektedir.

1.Üye Olurken Kullanıcılardan Talep Edilen Bilgiler;

Gerçek kişi kullanıcılarımız için,

 • T.C. Kimlik Numarası
 • İkamet edilen adres bilgileri
 • Telefon numarası ve doğrulaması
 • E-posta adresi ve doğrulaması

2.Müşteri Tanı Politikası Kapsamında Talep Edilen Belgeler;

Gerçek kişi kullanıcılarımız aşağıda belirtilen belgeleri sistemize yüklemesi gerekmektedir.

 • T.C. Kimlik Numarasını ve fotoğrafını içeren Kimlik Kartı/Sürücü Belgesi ön ve arka yüz fotoğrafı veya Pasaport ile prosedüre devam edilmesi halinde sadece ön yüz fotoğrafı.
 • Dilekçeli kullanıcı özçekim fotoğrafı; Kimlik kartı ile beraber kullanıcının kendi el yazısı ile bir kağıda yazılmış ‘’Tomya’’ ve ‘’günün tarihi’’ yazısını içermelidir.
 • Yerleşim yeri belgesi; güncel tarihli olmalı ve ''kişi talebi'' üzerine veya '' Tomya Teknolojileri A.Ş.’ye’’ ibraz edilmek üzere alınmalı.

3.Kimlik Doğrulama Prosedürü Yürütülecek Durumlar;

 • TKYC belgelerinin Tomya tarafından onay sürecinde;
 • Tek bir alım-satım işleminin veya birden çok bağlantılı işlemlerin toplam tutarı 75.000,00 TL eşit veya fazla ise;
 • Tek bir takas işleminin veya birden çok bağlantılı işlemin toplam tutarı 75.000,00 TL eşit veya fazla ise;
 • Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda parasal tutardan bağımsız olarak,
 • Önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği konusunda şüphe olduğu takdirde parasal tutardan bağımsız olarak Platform üzerinde işlem talep eden Müşteri’nin, söz konusu işlemi üçüncü bir kişinin yararına gerçekleştirdiği durumlarda; hem işlemi talep eden Müşteri’nin hem de yararına işlem yapılan üçüncü kişinin kimlik doğrulaması yapılmaktadır.

Müşteri’nin kendi adına hareket ettiğini beyan ettiği; ancak üçüncü bir kişinin yararına hareket ettiğinden şüphelenilen hallerde, Şirket gerçek yararlanıcının kimliğini belirlemek için bütün önlemleri almaktadır.

Tomya, yürürlükteki mevzuat uyarınca Platform’daki ve her türlü ortamdaki; belgeleri düzenleme tarihinden ve kimlik tespitine ilişkin bilgileri ise son işlem tarihinden itibaren kanunun emrettiği süreyle muhafaza edecek ve talep edildiği takdirde ilgililerine ibraz edecektir.

Herhangi bir sorunuz varsa [email protected] isimli adresimiz üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?
Harika!

Diğer tüm sorularınız için bizi twitter
@tomyacom hesabımızdan takip edebilirsiniz.

followTwitter
Cevabınız için teşekkürler.

Aklınıza takılan her konuda bizlere
iletişim sayfasından ulaşabilirsiniz.