Açık Rıza Ve Dijital İletişim İzni Beyanı

Tomya Teknoloji Anonim Şirketi (Bundan sonra "Tomya, Şirket" olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Dair Sözleşme” ve “Aydınlatma Metni” sınırları çerçevesinde; kişisel verilerinizin “Tomya” tarafından işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere işlenmesine, gereken süre zarfında saklanmasına, aktarılmasına, güncellenmesine açık rızanızın olduğunu ve bu hususta tarafınıza gerekli, sade ve anlaşılır bir bilgilendirme yapıldığını kabul etmektesiniz. Ayrıca iş bu metni, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Dair Sözleşme ve Aydınlatma Metnini okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmektesiniz.

Yazılım ve türevi hizmetler sağlamayı öncelik edinmiş Şirketin içinde bulunduğu sektör, çalışma alanı, ticaret hacmi ve etkileşim içinde olduğu iş ağı göz önüne alındığında; yurtdışında faaliyet gösteren şirketlerden hizmet alımı veya yabancı şirketlerle iş ortaklığı ya da uluslararası düzeyde bir projeye dahil olma gibi durumlar söz konusu olabilmektedir. Dijital hizmetleri kapsayan ve global çapta müşteri kitlesi olan bir pazarda, bahsedilen tarzda işbirlikleri şirketin hem ticari istikbali hem de meşru menfaati yönünden kaçınılmaz olabilmektedir. Şirketin bu tür operasyonları dolayısıyla şirket ile aranızdaki sözleşme kapsamında vermiş olduğunuz kişisel nitelikteki verilerin yurtdışına transferi durumu söz konusu olacaktır. Dolayısıyla, kişisel nitelikli veri grubuna dahil olan bilgilerinizin aktarılması gerekli olduğu takdirde KVKK’nın 9. Maddesinde öngörülen koşullar da gözetilerek kullanıcı sözleşmesi kapsamında elde ettiğimiz kişisel nitelikteki verileriniz aktarılabilecektir.

Hiçbir gerekçe göstermeksizin ve dilediğiniz zaman, göndereceğiniz elektronik iletilerde belirtilen ret işlemini gerçekleştirerek ilgili ticari elektronik iletişimini durdurabileceksiniz. Ayrıca açık rızanıza dayanarak kişisel verilerinizin işlendiği hallerde ise açık rızanızı her zaman geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabileceğiniz hususlarında da bilgilendirildiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz. Ticari iletişime ilişkin olarak kişisel verilerinizin işlenmesine ve verdiğiniz iletişim bilgileri ile ileride güncellediğiniz takdirde güncel iletişim bilgilerinizin “Tomya” tarafından her türlü özel-genel ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine izin ve onay vermektesiniz.